O nas

Przedsiębiorstwo Ocen i Inżynierii Środowiska SOZOPROJEKT Sp. z o.o. od 1996 roku zajmuje się całokształtem zagadnień z zakresu ochrony i inżynierii środowiska. Świadczymy kompleksowe usługi projektowe i konsultingowe m.in. z zakresu ochrony powietrza, ochrony gleb, ochrony przyrody, gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, analiz akustycznych i analiz oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego.

Oferujemy kompleksową obsługę i wsparcie zarówno na etapie planowania i realizacji inwestycji jak również bieżącej eksploatacji instalacji i przedsięwzięć. Oferujemy również usługi w zakresie doradztwa środowiskowego, outsourcingu środowiskowego oraz szkoleń i konsultacji.

Bogate doświadczenie i wiedza oraz zakres oferowanych przez nas usług sprawia, że podchodzimy kompleksowo do zagadnień związanych z ochroną i inżynierią środowiska wspierając naszych Klientów i umożliwiając prowadzenie bezpiecznej dla środowiska działalności zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.